01

Prawo karne

prawo-karne

Czego dotyczy prawo karne?

Prawo karne jest dziedziną prawa zajmującą się regulowaniem kwestii odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Przepisy określają nakazy
i zakazy postępowania w określonych sytuacjach, wskazują, kto może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, regulują sankcje oraz stanowią o sposobach wykonania kary. W życiu każdego człowieka mogą zdarzyć się sytuacje niespodziewane, a każdy z nas może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, dlatego zdecydowanie warto znać swoje prawa i obowiązki oraz wiedzieć, jak może pomóc adwokat specjalizujący się w prawie karnym.

Jaki jest zakres działań adwokata od spraw karnych?

Adwokat może reprezentować klienta w sprawie karnej jako:

 • obrońca, gdy klient jest podejrzanym lub oskarżonym,
 • pełnomocnik, gdy klient jest pokrzywdzonym.

Wyspecjalizowane usługi prawne z zakresu prawa karnego obejmują zarówno indywidualne porady prawne, sporządzanie pism procesowych oraz środków odwoławczych, takich jak apelacja czy zażalenie, jak i reprezentację w sądzie.

Ze względu na złożoność postępowania karnego oraz dbanie o interesy klientów, warto, aby adwokat reprezentował klienta od momentu zatrzymania albo bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego pokrzywdzonego, przez postępowanie przygotowawcze, sądowe, aż po wykonawcze.

Warto zwrócić się o pomoc do adwokata w każdym stadium postępowania – może to znacznie ułatwić przebrnięcie przez postępowanie, zaoszczędzić mnóstwo trosk i stresu oraz przyczynić się do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Należy pamiętać, że im wcześniej udamy się po pomoc do adwokata, tym szersze są możliwości tej pomocy. Nie warto zwlekać z telefonem do adwokata, a często nawet już w momencie wezwania i przesłuchania w charakterze świadka skontaktować się z adwokatem.

Jako adwokat specjalizująca się w prawie karnym w Bielsku-Białej reprezentuję klienta:

 • od momentu zatrzymania przez Policję udzielając wsparcia prawnego i działając na korzyść klienta (m.in. wnosząc o uchylenie aresztu tymczasowego),
 • w trakcie postępowania przygotowawczego poprzez uczestnictwo w czynnościach postępowania, udzielanie bieżących informacji o prawach klienta i stanie sprawy, gromadzenie dowodów przemawiających na korzyść klienta,
 • podczas postępowania sądowego reprezentując klienta na rozprawach przed sądami wszystkich instancji; sporządzam pisma procesowe oraz dążę do uzyskania jak najkorzystniejszego wyroku dla klienta.

Sprawy korupcyjne, przywłaszczenie mienia, fałszerstwa, przestępstwa narkotykowe, ale również takie czyny jak zabójstwo, stalking, pobicie czy kradzież. To tylko jedne z niewielu czynów zabronionych, które są regulowane przez przepisy prawa karnego.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności następujące sprawy:bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu (przeciwko życiu i zdrowiu),

 • wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji),
 • posiadanie i obrót narkotykami (wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • polegające na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków,
 • kradzież, oszustwo (przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu),
 • sfałszowanie dokumentu, podrobienie podpisu (przeciwko wiarygodności dokumentów),
 • pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej (przeciwko czci i nietykalności cielesnej),
 • groźby karalne, stalking (przeciwko wolności),
 • znęcanie się, groźby, naruszenie nietykalności (przeciwko przemocy w rodzinie),
 • dotyczące przestępczości zorganizowanej.

Skontaktuj się

Wyślij wiadomość
skontaktuj-sie-prawo-karne

Kontakt

Skontaktuj się

Zobacz więcej