03

Prawo cywilne

prawo-cywilne

Czym zajmuje się prawo cywilne?

Z prawem cywilnym mamy do czynienia w codziennym życiu, ponieważ reguluje ono stosunki między podmiotami prawa prywatnego, czyli osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. Z tego względu adwokat zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego powinien rozważać różne interpretacje zaistniałych wydarzeń oraz umiejętnie przewidywać odległe skutki podejmowanych działań prawnych.

Prawo cywilne jest zdecydowanie najobszerniejszą gałęzią prawa, na którą składają się:

  1. część ogólna,
  2. prawo rzeczowe,
  3. prawo zobowiązań,
  4. prawo spadkowe,
  5. prawo rodzinne.

Ze względu na obszerny zakres prawa cywilnego oraz szybko zmieniające się przepisy, warto skorzystać ze skutecznej pomocy prawnej na każdym z etapów postępowania:

  • przedsądowym,
  • mediacyjnym,
  • sądowym,
  • egzekucyjnym

Obecnie przepisy prawa nakładają na strony postępowania cywilnego rygory i obostrzenia, którym bez fachowej wiedzy i profesjonalnej pomocy prawnej nie sposób sprostać. Dotyczą one zwłaszcza szczególnych wymogów w zakresie formułowania pism procesowych i wniosków dowodowych, terminów procesowych, a nawet ściśle określonego momentu, w którym strona może powołać się na okoliczności istotne z punktu widzenia jej interesu prawnego i faktycznego oraz je udowodnić.

Uchybienie wymogom formalnym, niedotrzymanie terminu procesowego albo nawet spóźnienie się z wnioskiem dowodowym może spowodować przegranie procesu i konieczność poniesienia kosztów postępowania, nawet jeżeli nasze żądania są słuszne.

W mojej kancelarii adwokackiej zajmuję się m.in. takimi zagadnieniami jak:

Po śmierci bliskiej osoby często trudno nam funkcjonować, więc kwestie prawne  odkładamy na dalszy czas. Niestety, nie orientując się w obowiązujących przepisach,  łatwo możemy przegapić istotne z punktu widzenia prawa terminy, np. na odrzucenie  spadku, ponieważ z momentem śmierci następuje otwarcie spadku po zmarłym.  Sprawa jest prosta, gdy jesteśmy spadkobiercami i przyjmujemy spadek, natomiast często  osoba zmarła pozostawiła po sobie długi oraz niejasną sytuację majątkową. Zdarza  się również, że zmarły wcześniej sporządził testament albo w inny sposób rozporządził  swoim majątkiem za życia. Warto zatem poznać swoje prawa i obowiązki jako spadkobierców, a także dowiedzieć się, czy należymy do kręgu osób uprawnionych do  zachowku i jak dochodzić swoich praw.  

Warto również za życia pomyśleć o naszym majątku i bliskich oraz uregulować tak istotne  sprawy w testamencie albo w drodze umów cywilnoprawnych, takich jak darowizna, czy  umowa o dożywocie. O tym, jakie są różnice pomiędzy wspomnianymi czynnościami  prawnymi, a co za tym idzie prawa i obowiązki stron umowy, warto zapytać adwokata.

Należycie sporządzona umowa cywilnoprawna jest ogromnym ułatwieniem dla każdej  strony zobowiązania. Niestety, praktyka pokazuje, że często umowy zawierają niejasne  zapisy, nadużycia, a nawet wprost – postanowienia sprzeczne z obowiązującymi  przepisami – co prowadzi do sporów wynikających z umów. Przed podpisaniem umowy  cywilnoprawnej warto skonsultować wątpliwości z adwokatem zajmującym się sprawami cywilnymi, aby upewnić się, że uchronimy się przed niekorzystnymi skutkami  zawarcia umowy. W sytuacji, gdy my jesteśmy stroną, która przygotowuje umowę, należy  pomyśleć o swoich interesach i zwrócić się o doradztwo lub pomoc przy sporządzaniu  umowy

Wzory umów z internetu często nie zawierają zapisów, na jakich nam zależy, a  samodzielne tworzenie umowy może zakończyć się niezgodnymi z prawem zapisami,  które w sytuacji spornej mogą zostać uznane przez sąd za nieważne.

Dochodzenie roszczeń na gruncie prawa odszkodowawczego często wydaje nam się  żmudnym zadaniem ze względu na zmieniające się przepisy prawne oraz nieprzychylne  zakłady ubezpieczeń. Właśnie dlatego warto już na początkowym etapie ubiegania się  o wyrównanie szkód skorzystać z usług prawnika, aby prawidłowo zabezpieczyć  nasze interesy. Z mojej praktyki wynika, że dochodzenie odszkodowania często nie  kończy się na postępowaniu likwidacyjnym, ale jest kontynuowane na drodze sądowej ze  względu na jego niezadowalający wynik. Sprawy, którymi się zajmuję, dotyczą przede  wszystkim odszkodowań za wypadki komunikacyjne oraz szkód na osobie czy mieniu.

Przed przystąpieniem do czynności związanych z nieruchomościami, np. zakupem czy  dzierżawą, warto zaznajomić się z ich stanem prawnym. Wiele osób pomija ten aspekt ze  względu na “okazję”, która się trafia. Niestety, taka okazja może okazać się problemem,  który spocznie na naszych barkach, np. przez obciążenie nieruchomości prawami osób  trzecich albo zasiedzenie nieruchomości. W celu uniknięcia takiej sytuacji zalecam  skonsultować się z moją kancelarią, gdzie udzielę pomocy prawnej w zakresie m.in.  sprzedaży, dzierżawy, najmu, zniesienia współwłasności czy zasiedzenia.

W mojej kancelarii adwokackiej prowadzę takie sprawy jak: 

– sprawy odszkodowawcze, wynikające ze wszelkich szkód na osobie lub mieniu, – sprawy dotyczące roszczeń wynikających z umów, w szczególności: a) pożyczki,
b) zlecenia,
c) o dzieło,
d) sprzedaży,
e) darowizny (również odwołanie darowizny),
– sprawy o ochronę dóbr osobistych,
– sprawy dotyczące nieruchomości, w szczególności:

a) zasiedzenie,
b) zniesienie współwłasności,
– sprawy spadkowe.

Kancelaria adwokacka od spraw cywilnych w Bielsku-Białej  

Jeśli szukasz skutecznej pomocy prawnej w jednej z wyżej wymienionych spraw lub  potrzebujesz wsparcia w innym zakresie, to zapraszam do kontaktu:
– pod numerem telefonu 662 040 683,
– przez wiadomość mailową na biuro@pasierbiewicz.pl

lub wizyty w mojej Kancelarii adwokackiej w Bielsku-Białej:

Adwokat Anna Pasierbiewicz
Plac Świętego Mikołaja 4/6
43-300 Bielsko-Biała

Skontaktuj się

Wyślij wiadomość

Kontakt

Skontaktuj się

Zobacz więcej